Screening av invånare efter Fukushima-olyckan

Efter olyckan i mars 2011 genomfördes screening av invånare (evakuerade samt närboende som trodde sig kunna vara kontaminerade) genom mätning av helkroppskontaminering. Dekontamineringsnivån var satt till 100kcpm (100 000 cpm) (för nivåer mellan 13 och 100 kcpm genomfördes ”avborstning” som kontaminering). Mellan 11-21 mars 2011 screenades 72 660 människor och mellan 12 mars 2011 till 10 februari 2012 screenades sammanlagt 244 281 människor. 110 hade nivåer över 100 kcpm och 901 hade kontamineringsnivåer mellan 13 och 100 kcpm. Sammantaget drog författarna slutsatsen att det inte fanns belägg för externa kontamineringsnivåer som torde påverka invånarnas hälsa. Kondo et al, Health Physics.

http://journals.lww.com/health-physics/Abstract/2013/07000/Screening_of_Residents_Following_the_Tokyo.3.aspx