ESS: En stor strålningsanläggning i vardande i Lund

European Spallation Source, ESS, är ett planerat forskningscentrum i Lund som kommer att ha världens mest kraftfulla neutronkälla, bestående av en mycket stor accelerator som skjuter protoner mot ett mål som avger neutroner när det träffas av protonerna. En ansökan om stt få bygga anläggningen har lämnats till Strålsäkerhetsmyndigheten. Det rör sig alltså om en verkligt kvalificerad anläggning som väcker många intressanta strålskyddsfrågor, och granskningen av ansökan väntas ta ett par år.