Strålmätning vid triage utan gammakamera

Om hundratals eller fler personer kan ha kontaminerats vid en händelse med radioaktivt material är det inte realistiskt att transportera alla till nuklearmedicinska sjukhus-avdelningar för mätning. I Health Phys. 102 (2012):305 redovisas praktiskt hur man i stället kan utföra triage med handburna mätinstrument.