IAEA tillråder pragmatiskt återställande

En internationell expertgrupp berömmer det japanska arbetet med att rensa upp kontaminerade områden, men avråder från ”alltför konservativa” (d v s onödigt restriktiva) åtgärder. Rapporten finns som PDF-fil på http://www.iaea.org/newscenter/news/2011/missionfinalreport.html