Hur kan den ökande kollektivdosen från CT begränsas?

Datortomografi (skiktröntgen, CT = computed tomography) är ett utomordentligt diagnosredskap som räddar många liv. Både nya kraftfullare utrustningar och ökad användning leder till ökande stråldoser till patientkollektivet. I de flesta fall är användningen välmotiverad, men p g a de relativt höga doserna (upp till ca 20 mSv per undersökning) är det extra angeläget att undvika onödiga undersökningar och onödigt höga doser per undersökning. För mer information, se t ex Radiation Research 174 (210) sid 809-815.