Hur kan den ökande kollektivdosen från CT begränsas?

Datortomografi (skiktröntgen, CT = computed tomography) är ett utomordentligt diagnosredskap som räddar många liv. Både nya kraftfullare utrustningar och ökad användning leder till ökande stråldoser till patientkollektivet. I de flesta fall är användningen välmotiverad, men p g a de relativt höga doserna (upp till ca 20 mSv per undersökning) är det extra angeläget att undvika onödiga undersökningar och onödigt höga doser per undersökning. För mer information, se t ex Radiation Research 174 (210) sid 809-815.

Risken för strålinducerad katarakt större än man trott

Nyare data tyder på att katarakt (linsgrumling) kan uppkomma redan vid en ackumulerad dos av 500 mSv, vilket är betydligt lägre än man tidigare antagit. Mer information finns på https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/News/relid-cataract-study.htm (texten är inriktad på medicinalpersonal som under yrkeslivet får så höga ackumulerade doser, men är relevant även i katastrofmedicinska sammanhang).

Den internationella strålskyddkommissionen, ICRP, har föreslagit sänkt dosgräns för ögonlinsen, se http://www.icrp.org/docs/ICRP%20Statement%20on%20Tissue%20Reactions.pdf, och en sådan sänkning finns i FN:s interimistiska nya strålskyddsföreskrift (http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/p1531interim_web.pdf) samt i Europeiska Unionens förslag till uppdaterade strålskyddsdirektiv  (http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/com_2011_0593.pdf)