Överskattas strålningsrisker pga samverkan med rökning?

Det är väl känt att rökning och radon samverkar så att risken för lungcancer ökas. Cucinotta m fl hävdar nu att en motsvarande samverkan föreligger också för många andra slags tumörer, och att icke-rökares risk för strålningsinducerad cancer därför är betydligt lägre än den genomsnittsrisk för befolkningen som brukar användas.