Intag av radioaktiva ämnen via sår

Man har rätt god kännedom om och förståelse av intag av radioaktiva ämnen via inandning eller i födan. En tredje intagsväg, via hud och i synnerhet genom sår, är trots flera tusen noterade fall mindre väl känd men kan också utgöra ett allvarligt hot mot hälsan. Ett nyupptäckt vävnadsprov från en person som fick plutonium i kroppen via ett sår under 1970-talet har nu resulterat i en uppmärksammad rapport om hur radioaktiva ämnen transporteras från sår och in i kroppen.