Mer om onödigt höga stråldoser pga datortomografi

Vi återkommer till ämnet: De nordiska strålskyddsmyndigheterna har gemensamt uppmärksammat den ogynnsamma utvecklingen och framhåller att datortomografi är ett ytterst värdefullt diagnostiskt verktyg, men att oberättigade undersökningar måste avstyras (se  http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Okad-anvandning-av-datortomografi-oroar-de-nordiska-stralsakerhetsmyndigheterna-/).

1 tanke på “Mer om onödigt höga stråldoser pga datortomografi

  1. Pingback: Onödig pediatrisk datortomografi? | Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN)

Kommentarer är stängda.