Hjärt-kärlsjukdomar och strålning

De senaste åren har uppmärksamheten ökat på risken för hjärt-kärlsjukdomar till följd åtminstone höga stråldoser. En aktuell studie av personer som exponerades för medelhöga doser, upp till 630 mSv, i Semipalatinsk i samband med vätebombsproven under 1960-talet visar dock inget samband mellan strålning och hjärt-kärldödlighet (se Grosche m fl, Radiat. Res. 176, 2011: 660-669).