ALARA in existing exposure situations, 4-6 september 2012

The Radiological Protection Institute of Ireland inbjuder till den 14:e workshopen inom ramen för European ALARA Network. ”Existing exposure situations” är ett brett begrepp och innefattar bl a radioaktiv nedsmutsning efter olyckor då det kan vara en utmaning att åstadkomma ALARA, ”[doses] as low as reasonably achievable”. Information och anmälan finns på RPII:s webbplats.