Tjernobyl revisited – en ny, engagerande pod publicerad av Sveriges Radio

Den hittills största kärnkraftsolyckan i historien, dvs den i Tjernobyl 1986, har varit föremål för många uppföljningar och en lång rad publikationer. Nu i april 2023 adderade Sveriges Radio P3 Dokumentär ytterligare ett bidrag till den listan – se https://sverigesradio.se/avsnitt/tjernobyl-olyckan-1986 . Det är journalisten Moa Larsson som sammanställt en 70 min lång ”berättelse om historiens värsta kärnkraftsolycka, om vetenskapsmän som satte politisk prestige framför människoliv och om dem som befann sig mitt i katastrofen.” Lyssnaren kan ta del av gripande röstvittnesmål från Natalia Storm och Olekso Breaus, som i anslutning till olyckan båda tjänstgjorde vid kraftverket i Tjernobyl, som kärnkraftsingenjör respektive senior operatör. De berättar om sin tillvaro vid kraftverket och i den närliggande staden Pripiat före olyckan, om vad de upplevde i samband med härdsmältan och om privata livsöden efter olyckan. Dokumentären levandegör också de betydande uppföljande insatser som gjordes efter kärnkraftshaveriet av Valerij Legasov, kemist och medlem i den Sovjetiska statens kriskommission. För initierade faktakommentarer kring händelseförloppet och dess konsekvenser står Leif Moberg, tidigare forskningschef vid SSM (och dåvarande SSI) och som själv var tjänstgörande i myndighetens kriscentral i Stockholm våren 1986.

Vår kommentar: Även om dokumentären kanske inte lyfter fram några helt nya fakta kring katastrofen, ger den en mycket god bild av händelseförloppet och flera av de långsiktiga konsekvenserna. De rent medicinska följderna för exponerade individer beskrivs ganska kortfattat. Man nämner bl a att 134 personer utvecklade akut strålsjuka, varav 28 snabbt avled, och att utsläpp av radioaktiv jod ledde till en tydlig ökning av antalet fall av sköldkörtelcancer bland barn i närområdet några år efter olyckan. Samtidigt poängteras att det ännu saknas klara hållpunkter för att låga till måttliga extra stråldoser kopplade till Tjernobylolyckan lett till statistiskt påvisbar ökning av annan cancersjukdom. Detta vore dock knappast att vänta, eftersom sådan strålning i så fall skulle inducera en relativt sett liten ökning av cancerfrekvensen, mot en bakgrund av att cancer är generellt sett en vanlig sjukdom. Ytterligare faktorer som försvårar detektion av ”orsak-verkan-samband” är att det saknades god sjukdomsstatistik av nordiskt snitt i den drabbade sovjetiska populationen samt att det ännu inte är möjligt att på individnivå kunna fastställa om en cancer förorsakats av joniserande strålning eller av någon annan faktor. Det råder dock samsyn kring att de psykosociala konsekvenserna av katastrofen varit betydande i Tjernobyl-katastrofens närområden. Att man i dokumentären inte kommenterar att flertalet av de aborter som utfördes i nära anslutning till olyckan, på grund av misstanke om strålningsutlösta fosterskador, baserades på överdriven rädsla och sannolikt var medicinskt ”onödiga”, kan ses som en brist. Det hindrar oss dock inte från att starkt rekommendera pod-dokumentären för en genomlyssning!