Processen kring olyckorna, utsläpp av radioaktivitet och kontaminerad mark – en jämförelse mellan Tjernobyl och Fukushima

Det har nu gått 5 år sedan kärnkraftskatastrofen i Fukushima och 30 år sedan den i Tjernobyl. I en rapport i Journal of Radiation Research av Tetsuji Imanaka, et al 2015 jämför författarna hur olyckorna gick till, de radioaktiva utsläppen och kontaminering av mark. Vid olyckan i Tjernobyl inträffade explosionen i reaktorhärden och reaktormaterialen (såsom kärnbränsle och grafitblock) spreds i atmosfären. Sammansättningen av de radionuklider som släpptes ut från Tjernobyl liknande därför de som finns i reaktorhärden. Vid olyckan i Fukushima uppkom en härdsmälta pga förlust av kylmedel efter att kraftverket förlorat elförsörjningen. Författarna skriver att skillnaden i processen kring olyckorna återspeglar både den radioaktivitet som släppts ut samt sammansättningen av radioaktiva ämnen som uppmätts i de kontaminerade områdena. Flyktiga radionuklider (t.ex. 132Te-132I, 131I, 134Cs och 137Cs) bidrog till gammaexponering av kontaminerad mark runt Fukishima, medan en större variation av radionuklider observerades runt Tjernobyl. Det är klart att utsläppen av 131I och 137Cs från Fukushima var betydligt mindre än från Tjernobyl. Siffrorna från UNSCEAR och Tjernobyl Forum indikerar att utsläppen av 131I och 137Cs från Fukushima var 7% och 10% av respektive utsläpp från Tjernobyl. Den frigjorda radioaktiviteten i form av 90Sr, 239Pu och andra radionuklider från Fukushima anses vara mycket mindre än den som frigjordes från Tjernobyl, vilket återspeglar skillnaden i olycksprocessen.

Vår kommentar: Som författarna beskriver har händelseförloppet för respektive olycka stor betydelse för vilka radionuklider som släpps ut och hur stor spridningen/ kontaminering av mark blir. Det senare påverkas också av andra omständigheter, t ex metereologiska förhållanden som regn, snö och vind.