ESTRO-kurs om ”IMRT & Other Conformal Techniques in Practice”, Stockholm 26-30 maj 2013

European Society for Radiotherapy & Oncology inbjuder till denna kurs på Karolinska med ett brett internationellt sammansatt lärarlag. Temat är extra intressant med tanke på avvägningar mellan förbättrad behandling och eventuellt något ökad risk för sena inducerade skador. Mer information, se
http://estro-education.org/courses/Pages/Stockholm2013.aspx