Yrkesexponering från magnetresonanskamera

Vi tar normalt inte upp nyheter om icke-joniserande strålning (IJS), men det finns särskilda skäl att nämna MR-tomografi (ibland, osedvanligt missvisande, kallad magnetröntgen): många datortomografier kan ersättas med magnetkamerabilder (som alltså inte utsätter patienten för joniserande strålning), men ett EU-förslag till personalskyddsregler avseende icke-joniserande strålning har väckt ramaskrin eftersom det bedömdes kunna hindra användning av magnetkameror. En utförlig review-artikel redovisar nu både den IJS-strålning som är aktuell och ett modifierat EU-förslag som bör kunna medge både skydd för personalen och fortsatt användning av magnetkamera i vården.

Strålskydd vid linjäracceleratorer

Apparatur för strålbehandling hör till de mest potenta strålkällor man kan möta, och kliniker där strålbehandling utförs har alltid extremt omfattande strålskärmning och entrélabyrinter, särskilda låssystem o s v för att förebygga oavsiktlig bestrålning. Ändå förekommer då och då att personer utsätts för höga doser. En faktor kan vara att ombyggnader på sjukhuset leder till att personer kommer att vistas närmare behandlingsrummets vägg, och/eller under längre tid, än man räknat med när strålskärmningen inrättades. Den som installerar en linjäraccelerator bör förstås alltid utföra egna strålningsmätningar, oavsett vilka data leverantören presenterar.