EBMT Slides 2010 – under temporary reconstruction

Denna sida, med föreläsningar om strålning och strålningshändelser, är f n (juni 2017) tillfälligt under omarbetning av tekniska skäl. Den återkommer snart!

This page, with lectures on radiation and radiation events, is currently (June 2017) temporarily being revised for technical reasons. It will soon be back!