Hög persondos vid industriell materialprovning i Peru

Starka radioaktiva strålkällor används ofta för att söka dolda sprickor i viktiga metallkonstruktioner, och därmed hindra t ex flygolyckor. Personal som utför sådan radiografering måste vara väl utbildad, särskilt om det blir fel på utrustningen. En materialprovare i Peru utsattes den 12 januari för en dos som enligt den första rapporten kan ha varit så hög som 7000 mSv (se http://www-news.iaea.org/). Om detta visar sig riktigt löper han stor risk för allvarlig skada eller dödsfall.

Har risken för ögonlinsskada överdrivits?

Vi har tidigare rapporterat att nya data tyder på att katarakt (linsgrumling) kan uppkomma vid lägre doser än man tidigare antagit, och den internationella strålskyddskommissionen rekommenderade därför i april 2011 en särskild dosgräns för ögats lins på 20 mSv per år som medelvärde under 5 år (se http://www.icrp.org/page.asp?id=123). Den nya gränsen är redan på väg att tas med i juridiskt bindande regler från de internationella organisationerna, men den har också väckt undran och ifrågasättande från medicinskt håll (se t ex Martin, Brit. J. Radiol, 84, 2011: 961-962 eller Martin, J. Radiol. Prot. 31, 2011: 385-387). Medicinalpersonal som sysslar med interventionell radiologi hör till de grupper som har störst risk att få högre ögondoser. Frågan debatterades på ett möte i februari på Royal Institution i London, så vi får kanske anledning att återkomma.

NCRP:s årsmöte i Bethesda 12-13 mars 2012

USA:s National Council on Radiation Protection & Measurements inbjuder årligen till ytterst välordnade och intressanta möten i Bethesda (en förort till Washington DC). Temat 2012 är Emerging issues in radiation protection: Medical, fuel cycle, and emergency response och huvudtalarna är Antone Brooks och Fred Mettler. Mer information och anmälan, se www.ncrponline.org !

Läkare kan förvärra strålningshändelser pga bristande utbildning

Välutbildad medicinalpersonal är viktigt vid strålningsolyckor (se t ex Operat. Radiat. Safety 96, suppl 2, 2009: s50-s54) och den internationella strålskyddskommissionen gav ut råd om sådan utbildning strax före Fukushima-olyckan (ICRP Publ. 113, 2010). Enligt uppgift förekom det i Fukushima-olyckans inledning att läkare vägrade ge adekvat vård till behövande eftersom de helt felaktigt oroade sig för strålning från patienterna. Vañó m fl (J. Radiol. Prot. 31, 2011: 285-287) framhåller detta som bevis för att utbildningen av medicinalpersonal om strålning måste förbättras i många länder.

DoReMi:s forskarkurser om lågdosstrålning

DoReMi (Low Dose Research towards Multidisciplinary Integration) är ett EU-finansierat forskningsnätverk som bland mycket annat ordnar avgiftsfria korta kurser i olika länder. I skrivande stund är följande kurser aktuella:
5-16 mars, Radiation-induced effects…, SKC-CEN, Mol, Belgien
16-27 april, Cellular effects…, Stockholms universitet, Sverige
16-27 april, Interdisciplinary radiation research…, BfS, Neuherberg, Tyskland
30 april-13 maj, …molecular mechanism…, HMGU, Neuherberg, Tyskland
28 maj-8 juni, Modelling radiation effects…, Univ. Padova, Italien
För mer information och för att ansöka om plats, se DoReMi:s webbplats.